Project gehaald!

Ik ben oorspronkelijk begonnen met mijn blogsite in het Nederlands weer te geven, maar gaandeweg het jaar (vanaf 1 maart) ben ik overgeschakeld op het Twents. De site heet dan ook “Elken dag nè foto! Blog oawer mie 365 daage fotoproject”. Ik vond dit erg leuk om te doen en de bijpassende verhalen werden net zo belangrijk als de foto’s. De blog site geeft (vind ik…) een heel leuke weergave van wat ik een jaar de moeite vond om op de foto en op papier te zetten.

Mijn evaluatie heb ik ook in het Twents geschreven

Kot samengevat veun ik het un mooi project. Het joar is sneller vuurbie ègoan dan’k dache, mear dat zeg iedereene aaltied. Dan heur’j: “Oh, ist joar nò àl vuurbie? Wat geet de tied toch hard…” Mear het is eigenlijk àànders, de tied geet aalt eawn làànkzaam en wie vleengt der duurhen!
War ik bedoele met dat het joar sneller vuurbie gung dan da’k dache is is da’k völle meer probleemn harre  verwach um elken dag  un foto te maakn den mie anstön. Dat leup nog wàl lös. Vuural toen ik nog un tekst in het platte gunge skriewn. Dat beväl mie good umdat het mie net iets makkelijker ofgung dan in het Nederlàànds. Het skriewn van de tekst, met achterof een grondige correctie duur miene vrouwe, gung good.  Kloarbliekelijk is het gèètje in mien’n nekke grötter dan da’k zelf dache…
Ik heb veerder gen biezuundere thema’s had vuur miene foto’s (behalve dan de Grote Viewe van’n Waterhook en oonze vakàànsie), mear ik hoppe dat de foto’s een aardig oawerzich gaf waj zo à  in un joar met maakt. De foto’s zorgt er ok vuur dat het joar  nog un keer op ni’js beleawt (gedeeltelijk). Ik deanke da’k ter owaer un tiedje  wier geerne in terug bladere.
Ie leert van zo’n project wà hoe oe fototoestel in mekaar zit en welke instellingen (knöpkes) ie munt gebroekn vuur de verschillende foto’s. Doarnoast bi’j  gedwungn um te kiekn wat un mooin foto zol könn wönn: Wat is mooi um op’n foto te zettn en woer muj goan stoan vuur’n mooin foto. En dan vaalt op dat er völle meer dinge de meuite sind um op’n foto te zettn, dan da’j zelf oorsproonkelijk dèènkt.
Ik heb meer èleerd waj oet Photoshop könt haalnt. De meeste foto’s muj  iets rechzettn, biesnien on ophaaln (kluur).  Smangs  gebreuk ik ok wat meuilijkere effecten zoas bie miene vleengde eapeln (dag 61), het eeknblad in’n haarfst (dag 280) en de tuugpinne (dag 78). Mooi um te doon en te learn.

Het is ok wàl fijn um de kommende tied neet meer te hoown deankn um elken dag een foto te maakn, Ik zalle es zeen hoe dat geet…

Ik hop dat uuleu dur ok van hebt genötn en veun het leuk um dur zo nou en dan wat van te heurn. Ik dàànke oe!

As leste wo’k oe allemoal een heel good en gelukkig 2014 tooweansken!

Ps. De foto hebt wie, as twee volwassenen van veer boang de veertig (as miene vrouwe dit les wordt het eawn wat meender) , vanoangd èmaakt: Spöln met sterretjes, ofwel ie beent er nooit te oold vuur…

 

Het volledige project is te zien op: http://www.kroaksblog.wordpress.com
0

Vind je dit een leuk bericht? Geef een hartje!

0

Dit vind je misschien ook leuk

Laat een reactie achter

Wij gebruiken deze gegevens alleen om eventueel te kunnen reageren op je reactie of vraag, niet voor commerciële doeleinden zoals advertenties. De gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard. Jouw e-mailadres zal niet gepubliceerd worden.