Bekijken tag

monument

Aan de rand van het centrum van Oudewater staat dit mooie gebouw.  Het is in 1882 gebouwd naar een ontwerp van de architect van Wijngaarden. Tot eind jaren 50 van de vorige eeuw was het een openbare lagere school voor jongens en meisjes en daarna werd het gebruikt als oefenruimte voor verenigingen. De school is…

Oudewater ligt in de provincie Utrecht. De plaats werd voor het eerst in 1100 genoemd.  De naam Oudewater verwijst zeer waarschijnlijk naar de ligging van de stad bij 2 rivieren, namelijk de Lnage Linschoten en de Hollandse IJssel.  Rond 1265 kreeg Oudewater stadsrechten. Dat was zeer belangrijk. Hierdoor kreeg je als stad recht op het…

Een doopsgezinde kerk wordt ook wel een vermaning genoemd. De predikant heet vermaner en hij maant de leden van de vermaning om Christus te volgen.  Vermanen is ook spreken over iets of ergens voor waarschuwen. Doopsgezinden waren vroeger sterk tegen de gereformeerde staatskerken. Vandaar ook de keus om hun kerk geen kerk maar een vermaning…

Ik laat ik nog 1 stins zien uit Heerenveen. Ditmaal is het het Groote Huys. Deze stins is in 1750 gebouwd in opdracht van de houthandelaar Dirk Beerns ( zijn latere naam was Drijfhout......) Daarna heeft het huis veel andere eigenaren gehad.  De 1e na Drijfhout is notaris en wijnhandelaar Johann Georg Semler. Hij laat…

Vandaag heb ik alweer een stins, oftewel een stenen huis, voor u. Op www.facebook.com/eendkuhwak plaats ik er nog meer pixels van. De Oenemastate staat in het centrum van Heerenveen, aan een groot plein. Het is in 1640 gebouwd in opdracht van Amelius van Oenema (1627-1647). Hij was grietman van beroep, dat is een combinatie van rechter…

Ook dit huis is een stins. Het huis heet Van Velomahuis en het is rond 156o gebouwd. Er hebben altijd invloedrijke en rijke mensen uit Heerenveen in gewoond. 1 van die bewoners was de vervener van Heloma. Een vervener graaft veen af en dit veen werd vervolgens gedroogd. Er ontstaat turf en dat was in…

Helaas wordt deze kerktoren momenteel gerestaureerd. Daarom heb ik er geen al te mooie pixels van kunnen maken. U kunt de pixels zien op www.facebook.com/eendkuhwak . De Heilige Geestkerk is een rooms-katholieke kerk. De naam verwijst naar de Heilige Geest, oftewel de geest van God. Vanag 2014 is de kerk onderdeel van de HH Petrus…

Huh? Het is toch maandag? Waarom heb ik dan een kerk als onderwerp? Nou dat zal ik uitleggen. Dit mooie kerkgebouw staat al sinds 2012 leeg. Het is daarmee geen kerk meer en dan mag je op een maandag in mijn project. De kerkelijkegemeenschap ging op in de PKN en er werd een gezamelijk kerkcentrum…

Dit mooie landhuis staat aan de rand van Heerenveen. Helaas is het huis en het landgoed er omheen niet te bezoeken. We konden er wel omheen lopen. Dat heb ik voor u gedaan en pixels daarvan kunt u zien op www.facebook.com/eendkuhwak . Huize Voormeer is in 1755 gebouwd in opdracht van de familie Van Heloma. …

Aan kanaal de Fok in Heerenveen staat dit pakhuis.  Het is gebouwd in 1910 naar een ontwerp van  een onbekend gebleven architect.  Het is waarschijnlijk ontworpen door een "gewone" aannemer. Het pakhuis hoorde eerst bij een glasfabriek en en later  bij de olieslagerij van de  NV Oliefabriek Heerenveen gesticht door dhr. Woltman. Op machinale wijze werd in…