Bekijken tag

Genieten

Dit huis staat vlakbij de Monstersche sluis waar ik een paar dagen geleden over vertelde. De voorkant komt uit op de hoofdstraat, de achterkant kijkt uit over de oude haven van Maassluis. Het gebouw is het oude huis van de veerman Coppelstock. Hij woonde in Brielle en speelde op 1 april 1572 een belangrijke rol. Hij tipte de Watergeuzen dat Den Briel…

De scheepvaart (en visserij)  is voor Maassluis zeer belangrijk geweest. Dat komt omdat Maassluis aan de Nieuwe Waterweg (tussen Rotterdam en de Noordzee) ligt. Daarom heeft Maassluis ook 2 musea die hier aandacht aan besteden, namelijk het Museum Maassluis en het Nationaal Sleepvaartmuseum. Ik moet beide musea nog een bezoek brengen als ze weer toegankelijk…

De Schansbrug dankt zijn naam aan het feit dat het een brug naar een eiland is, het Groote Kerkeiland heet dat nu. Vroeger was dat een gebied dat een verschansing oftewel een schans oftewel een verdedigingswerk nodig had. Dat was vaak een aarden wal met een gracht eromheen. Over die gracht kwam dan een ophaalbrug. …

Kent u het begrip "Ruimte voor de rivier"? Daar is het onderwerp van vandaag een mooi voorbeeld van. Op https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/ruimte-voor-de-rivieren/index.aspx  is meer te lezen over dit project. Ruimte voor de rivier is een Nederlands project om bij hoge waterstanden in de rivieren dat water gecontroleerd naar de uiterwaarden naast de rivieren te laten stromen. Sommige uiterwaarden…

Deze opvallend blauwe sluis is te vinden in het centrum van Maassluis, bij het eind van de Boeiende route waar ik u eerder over vertelde. Hier begint de Noordvliet ( en aan de andere kant van de bebouwing, de ZuidVliet). Deze 2 kanalen lopen in de richting van Delft. Volgens de geschiedkundige is de stad…

Eerder liet ik u al een ander beeld van Friedie Kloen zien, de Boeienroute was dat. Zie https://www.365dagenproject.nl/2021/01/11/boeiende-route-8-26-365/ Vandaag is het beeld Stormkracht aan de beurt. Net als de beelden van de Boeienroute was dit beeld van oorsprong van eikenhout. Dat is in 2003 geplaatst.  Het hout verweerde echter in de loop der tijd. Er kwamen zelfs paddenstoelen op/uit het…

In de buurt van het Gemeenlandshuis, waar ik u gisteren over vertelde, staat het oude stadhuis van Maassluis. Dat werd in 1676 in gebruik genomen. Momenteel zit het stadhuis in een groot en saai gebouw elders in Maassluis. In het oude stadhuis zat tussen 1933 en 1967  het museum. Zie https://museummaassluis.nl/ Dat museum is in 1933 opgericht als oudheidkamer…

Het Gemeenlandshuis is al in 1626 gebouwd voor het waterschap van Delfland.  Ambachtslieden hebben het ontworpen en gebouwd. Het huis is ook gebruikt als sluiswachterswoning voor de man die de nabij gelegen sluizen bediende. Het Gemeenlandshuis in Maassluis is tot 2010 in gebruik geweest. Nu zit hun kantoor in Delft.  Daar was ik al eens…

Dit beeld staat sinds 2006  bij de Wip in Maassluis. Het beeld maakt deel uit van de Boeiende route. Deze route loopt van de haven nar de historische binnenstad van Maassluis. In totaal waren er 4 beelden.  De beelden komen samen uit 1 eikenboom die 125 jaar in Maassluis heeft gestaan. Elk beeld heeft een…

Aan de Wipperskade ( ten noorden van Maassluis) staat deze mooie molen. Het is een stenen molen van het type grondzeiler.  Dat betekent dat de wieken van de molen net boven de grond ronddraaien. De molen staat niet op een verhoging. Hierdoor is dit type molen vooral in de poldergebieden te zien. Daar was volop…